till denna interaktiva utbildning för säkrare arbetsplatser!

Med denna introduktion vill vi höja kunskaperna och medvetenheten kring säkerhet och arbetsmiljö.

Under en timme får du successivt större insikt i hur alla kan tänka och arbeta säkert på våra byggarbetsplatser, oavsett roll. Efter genomfört utbildning och godkänt kunskapstest kommer ditt utbildningsbevis att registreras i ID06 kompetensdatabas. Medger du ej registrering se www.id06kompetensdatabas.se för vidare åtgärd och avregistrering.

Support för webbutbildningen når du via support.webbutbildning@sverigesbyggindustrier.se

Lycka till!

Anmälan för inloggningsuppgifter Anmälan


Logga in för att starta utbildningen